Społeczeństwo, organizacje - serwis tematyczny

Strona główna

dzisiaj jest: 17.12.2017


Katalog stron


Płeć ogranicza szansę na rozwój zawodowy? – raport Zielonej Linii
data: 29.11.2011 / Zielona Linia

Płeć ogranicza szansę na rozwój zawodowy? – raport Zielonej LiniiZ badania, jakie w listopadzie przeprowadzili konsultanci Zielonej Linii wynika, że niemal połowa ankietowanych klientów infolinii urzędu pracy uważa, iż płeć ogranicza możliwość rozwoju zawodowego.

45% ankietowanych jest zdania, że płeć ma znaczenie w przypadku rozwoju zawodowego. Mężczyźni są nadal lepiej oceniani i wynagradzani na rynku pracy, co wiąże się także z łatwiejszym dostępem do wyższych stanowisk kierowniczych. Przeciwnego zdania jest 43% ankietowanych, którzy uważają, że płeć nie ma wpływu na rozwój kariery zawodowej.
Konsultanci Zielonej Linii postanowili sprawdzić jak aktualnie wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy. W efekcie badań okazało się, że ponad połowa ankietowanych dostrzega problem dyskryminacji płci na rynku pracy – taką opinię wyraziło aż 52% respondentów. Okazało się, że mężczyźni nadal zajmują uprzywilejowana pozycję w życiu zawodowym. Wynika to w znacznym stopniu z głębokiego zakorzenienia stereotypów w polskim społeczeństwie. Funkcjonowanie fałszywych przeświadczeń, związanych z rolą kobiet w życiu zawodowym, potwierdza aż 80% badanych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najsilniej zakorzeniony w Polakach stereotyp, to obraz „Matki Polki”, czyli kobiety, która poświęca się innym, starając się godzić obowiązki zawodowe z domowymi, bardzo często zapominając o sobie – aż 30% ankietowanych w ten sposób postrzega kobiety w Polsce. Niemal tyle samo respondentów jest przekonana o głębokim ugruntowaniu stereotypu gospodyni domowej. Oba przeświadczenie niosą zbliżony przekaz: miejsce kobiety jest w domu, a nawet jeśli pracuje ona poza nim, to powinna łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi, przejmując bardzo często na swoje barki cały ciężar utrzymania domowego ogniska. Ankietowani uznali także, że kobietom trudniej jest pogodzić role społeczne z zawodowymi (niemal 2/3 badanych).

Co ciekawe, respondenci przyznali, że płeć nie ma znaczenia w przypadku zarządzania firmą. 74% badanych uznało, że jest to cecha co najmniej drugorzędna w przypadku prowadzenia biznesu. Podobnie ankietowani uznali także, że przedsiębiorczość i zdolność do podejmowania ryzyka nie zależą od płci.

Zdaniem respondentów Zielonej Linii, kobieta może równie dobrze, co mężczyzna, sprawdzać się na stanowisku kierowniczym – płeć nie ma tu żadnego znaczenia zdaniem 74% ankietowanych.

Podsumowując wyniki badania, można dojść do wniosku, że kobiety nadal w znacznym stopniu są nie tylko niedoceniane, ale niekiedy wręcz dyskryminowanie na rynku pracy, czego przejawem może być np. gorsze wynagrodzenie czy pozycja zawodowa. Mimo coraz wyższej świadomości umiejętności zawodowych kobiet, problemem okazują się stereotypy, które zafałszowują obraz kobiecej przedsiębiorczości.
Pełne wyniki badania wraz z wykresami i różnymi typami stereotypów, jakie obciążają sytuację zawodową Polek można znaleźć na portalu: www.zielonalinia.gov.pl

Joanna Niemyjska (Zielona Linia)


Zielona Linia
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
Zielona Linia
ul. Cieszyńska 3a
15-371 Białystok
faks 85 74 81 629
http://www.zielonalinia.gov.pl
informację dostarczył:
PR public relations
http://pr.otwarty.pl


Ty także możesz skorzystać z darmowej reklamy - nadsyłaj teksty, artykuły i informacje prasowe o swojej firmie, o aktualnościach, nowościach, produktach... Zobacz jak nadsyłać informacje prasowe do naszych serwisów.


Witamy

Witamy w naszym serwisie internetowym


Zapraszamy

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu serwisu Społeczeństwo, organizacje - możesz dodać swój wpis do katalogu oraz nadsyłać informacje prasowe, nowości, ciekawostki.
Polecamy

ostatnio dodane informacje prasowe, teksty, artykuły:


© webwweb.pl | Społeczeństwo, organizacje - strona główna | Społeczeństwo, organizacje - wiadomości | katalog